Dubingiai, Asveja

2012 m. spalio 20d., Dubingiai

Šilta rudens popietė ir minia kėkštų, slepiančių giles šen bei ten...

48 Photos